För företag

Är du intresserad av att ta emot en lärling på din arbetsplats? Genom att ta emot en lärling hjälper du till att stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Att ta emot en lärling är inte bara en möjlighet för ditt företag att stötta ungdomarna i sin utbildning, utan också en chans att vara med och forma framtidens medarbetare inom er bransch. Som medverkande företag står ni för arbetsplats och handledare. Skolan ansvarar för att eleven får en utbildning i enlighet med programmets kurs- och examensmål.

Företaget får ett statsbidrag för att ta emot en lärling och en ersättning för den handledare som genomgått Skolverkets webbaserade handledarutbildning.

Kontakta oss för mer information.