Industriteknik

På Industritekniska programmet kan du välja mellan fyra inriktningar; Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt och maskinteknik eller Svetsteknik.

Driftsäkerhet och underhåll ger dig kunskaper om det strategiska och systematiska underhållets betydelse för utrustningars funktionalitet och en säker drift. Inriktningen leder till exempel till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar.

Svetsteknik ger dig kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen leder till exempel till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Inriktningen kan också leda till arbete som godkänd internationell svetsare.

Poängplaner