Industriteknik

På Industritekniska programmet kan du välja mellan fyra inriktningar; Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt och maskinteknik eller Svetsteknik.

Driftsäkerhet och underhåll ger dig kunskaper om det strategiska och systematiska underhållets betydelse för utrustningars funktionalitet och en säker drift. Inriktningen leder till exempel till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar.

Processteknik ger dig kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Denna inriktning leder till exempel till arbeten med att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar.

Produkt och maskinteknik ger dig kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som maskinoperatör, eller arbeten som innefattar såväl design som konstruktion och produktion.

Svetsteknik ger dig kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen leder till exempel till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Inriktningen kan också leda till arbete som godkänd internationell svetsare.

Poängplan

Poängplan industriprogrammet