search error_outline

Så här gör vi på Helsingborgs Lärlingsgymnasium för att minska smittspridning

Det är allas vårt ansvar att minska smittspridningen. Tänk därför efter en extra gång innan du beger dig ut på morgonen:

  • Känner du dig minsta sjuk? Stanna då hemma.
  • Bor du inom promenad- eller cykelavstånd till skolan? Undvik gärna att använda kollektivtrafik för att minska trängsel.
  • Har du möjlighet att få skjuts till skolan? Åk då hellre bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Det är viktigt att du känner dig trygg med att komma tillbaka till skolan. Vi följer myndigheternas rekommendationer för att göra skolan så säker som möjligt, men även här gäller det individuella ansvaret:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Använd handsprit när det inte finns tillgång till tvål och vatten.
  • Håll avståndet till dina klasskamrater och personal.
  • Respektera de åtgärder som skolan vidtar.

Detta gäller för arbetsplatsförlagd utbildning, APL

En stor del av din utbildning genomför du ju på din APL. Liksom tidigare i år gäller tillsvidare att du ska vara på din APL där det är möjligt. Skulle arbetsplatsen inte kunna ta emot dig hittar vi tillsammans med dig ett alternativ.

För att minimera risken för smittspridning har vi utöver ovanstående riktlinjer även infört flera åtgärder:

  • Extra städ. Utöver att vi städar som vanligt tittar vi ofta över toaletter, torkar ledstänger och handtag. I våra klassrum har vi extra tillgång till handsprit.

Ovanstående är exempel på vad vi gör nu. Vi kommer noga följa utvecklingen och anpassa våra åtgärder efter behov. Utgångspunkten för våra åtgärder är att vi förhåller oss till de riktlinjer som Folhälsomyndigheten ger.

Om vi tillsammans hjälps åt och tar vårt ansvar hoppas vi att höstterminen blir allt vi hoppats på och lite till!

Mattias Gregorius
Bitr.rektor
mattias.gregorius@helsingborg.se
0729-73 39 17