search
error

Sjukanmälan

Är du sjuk eller måste vara frånvarande av annan anledning. Då anmäler du detta på följande sätt:

Sjukanmälan av eleverna på Helsingborgs Lärlingsgymnasium sker via telefonnummer 0515-777 604 (0515-869 46 for an English speaking service). Du behöver en knapptelefon för att rapportera. Din anmälan kommer direkt in i databasen för stadens frånvarosystem Skola24. Telefonnumret gäller samtliga elever på Helsingborgs Lärlingsgymnasium.

När du har ringt upp kommer ett välkomstmeddelande som lyder: ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Helsingborgs Stad”. Därefter följer du telefonröstens instruktioner. Ha det 10-siffriga personnumret i beredskap. När registreringen är klar får du en bekräftelse. Lägger du på luren innan bekräftelsen kommer din anmälan att avbrytas.

Anmäl innan klockan 12

Du måste rapportera sjukanmälan varje dag under hela frånvaron. Observera att sjukanmälan måste komma in före kl 12.00 för att registreras samma dag. Om anmälan kommer in efter kl 12.00 registreras den som frånvaro för nästa dag.

Kommer anmälan för sjukdagen in efter kl 12.00 måste du anmäla det direkt till mentorn som registrerar den direkt i Skola24. Du kan bara göra frånvaroanmälan för hel dag.

Elever som går hem under dagen anmäler sig i första hand till undervisande lärare, i andra hand till mentor.