search
error

Skolan

Hos oss får du en yrkesutbildning och en snabb väg ut i arbetslivet. Du lär dig yrket direkt på en arbetsplats och får värdefulla kontakter i branschen. Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och examensmål som ett skolförlagt yrkesprogram.

När du läser hos oss är du 50% på skolan och 50% på ditt arbetsplatsförlagda lärande. Med en yrkesexamen från Helsingborgs Lärlingsgymnasium är du extra attraktiv på arbetsmarknaden eftersom du både har utbildning och arbetslivserfarenhet. Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet har du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet hos oss. Lärlingsutbildningen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskola.

Gymnasial lärlingsutbildning

Att vara gymnasial lärling innebär en unik möjlighet att lära sig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Som lärling är du ute största delen av din utbildning på en arbetsplats. På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och vissa delar av yrkesämnena och på din arbetsplats får du de praktiska kunskaperna som behövs i det aktuella yrket.

  • Minst halva utbildningen på en arbetsplats där det också finns en handledare för eleven
  • Större chans att få anställning efter examen
  • Olika typer av statsbidrag till skola, företag och elev

Du får det bästa av två världar och går ut gymnasiet med både arbetslivserfarenhet och högskolebehörighet om du vill.

Mer om våra 11 yrkesprogram hittar du på programsidan.

Praktik

Hos oss har du möjlighet att ha din praktik utomlands. I presentationen nedan berättar vi om när våra elever åkte till Malta för praktik och projektarbete våren 2020.