Skolan

På Helsingborgs Lärlingsgymnasium får du en skräddarsydd yrkesutbildning. Vi matchar dina behov och önskemål med branschen och anpassar utbildningen efter det program du har valt. Våra erfarna lärare tillsammans med handledaren på din arbetsplats ser till att du lär dig allt du behöver på ett bra sätt.

Läringsutbildningar bedrivs i samarbete med företag. Det finns några skillnader mellan skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Innehållsmässigt inga skillnader alls

  • Samma behörighetsregler
  • Samma kursplaner
  • Samma betygssystem
  • Samma rätt till vägledning och stöd
  • Samma rätt till grundläggande behörighet till vidare studier

Utformningen skiljer sig däremot åt

  • Minst halva utbildningen på en arbetsplats där det också finns en handledare för eleven
  • Större chans att få anställning efter examen
  • Olika typer av statsbidrag till skola, företag och elev