Att vara elev

När du går hos oss på Helsingborgs Lärlingsgymnasium har du en fot i arbetslivet och en i skolan. Du får alltså både en yrkesexamen och kontakter i arbetslivet. En riktigt bra start i ditt kommande yrkesliv!

Upptäck Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Behörighetskrav och examensmål

Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och examensmål som ett skolförlagt yrkesprogram. Du får samma kunskaper som de elever som läser ett yrkesprogram i skolan. En lärlingsutbildning innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö, en riktig yrkesmiljö, på ett annat sätt. På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och vissa delar av yrkesämnena som du behöver i ditt yrke.

Bygger på god samverkan

Vi samarbetar med företag som frågar efter lärlingar och som vill delta i yrkesutbildningen. På arbetsplatsen finns utbildade handledare för lärlingen. Det är handledaren som tar hand om och instruerar dig under den tid du är på arbetsplatsen.

Yrkesläraren

Yrkesläraren besöker eleven eller har kontakt med arbetsplatsen ungefär varannan vecka. Dessutom träffar yrkesläraren eleven på skolan. Betyg sätts alltid av en behörig lärare. Handledaren på arbetsplatsen har dock en viktig roll i bedömningen, som förmedlare av elevens kunskaper och var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Yrkeslärare och handledare diskuterar innan betyg sätts och du själv görs också delaktig genom återkommande trepartssamtal.

Utbildningskontrakt och försäkring

Skolan godkänner arbetsplatsen innan eleven placeras där. Skolan undersöker arbetsmiljön och att eleven får en handledare som har den utbildning och erfarenhet som krävs. När detta är klart skrivs ett utbildningskontrakt, som bland annat anger vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Vårt elevhälsoteam bidrar till att du har en väl fungerande undervisningssituation och skapar skolmiljöer för ditt lärande, din utveckling och din hälsa.

På vår skola har du tillgång till specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och skolkurator.

Helsingborgs Lärlingsgymnasium är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi också har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Kontakta elevhälsan?

Visste du att?

Du som går en lärlingsutbildning har möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet inom alla yrkesutbildningar.

Vägledning

Funderar du på vad du vill jobba med längre fram? Ska du plugga vidare eller börja jobba direkt? Vad finns det för möjligheter och vad passar dig bäst? Här finns våra studie-och yrkesvägledare till din hjälp.

Studie- och yrkesvägledaren tittar på just din situation och visar på vilka alternativ du har. Det kan handla om att hjälpa dig att hitta information för fortsatta studier, eller hitta lösningar vid studiesvårigheter, programbyten, kursbyten och liknande.