Skugga en elev

Skugga en elev

Vill du uppleva hur det är att gå hos oss? Ta chansen att skugga elever på våra program.

På våra skuggningar får du vara med en halv dag tillsammans med en av våra elever på det program du är intresserad av. Du kan antingen vara med eleven på lektioner på skolan eller på elevens arbetsplatsförlagda lärande (APL).

Boka din skuggning genom att mejla vår studie- och yrkesvägledare (SYV) Melker på Melker.Ledin@helsingborg.se och berätta vilket program du vill skugga och ditt telefonnummer, så kontaktar vi dig och bestämmer dag och tid.

Vi ses!