Program

När du tar studenten från Helsingborgs Lärlingsgymnasium har du både fått en yrkesexamen och arbetslivserfarenhet, vilket ger dig en bra start i ditt kommande yrkesliv.

Våra lärlingsutbildningar på Helsingborgs Lärlingsgymnasium är till för dig som vet vad du vill. Hos oss får du en yrkesutbildning och
en snabb väg ut i arbetslivet. Under utbildningen pluggar du dina gymnasieämnen samtidigt som du kommer in i branschen och lär dig ditt yrke. Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler
och examensmål som ett skolförlagt yrkesprogram. Men hos oss lär du yrket direkt på en arbetsplats i ett arbetslag. Du får också värdefulla referenser och kontakter i branschen. Om du vill läsa vidare på högskola har du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet hos oss. Lärlingsutbildningen ger dig redan
grundläggande behörighet till yrkeshögskola.

Bor du i en annan kommun än Helsingborg? Hos oss kan du göra din praktik i din hemkommun.

Vi erbjuder lärlingsutbildning inom elva yrkesprogram. 86% av de elever som fullföljt sin lärlingsutbildning har anställning 1,5 år efter sin examen. Det visar Skolverkets mätning som det står mer om på Skolverkets hemsida.