Är du intresserad av att ta emot en lärling på din arbetsplats? Helsingborgs Lärlingsgymnasium är en gymnasieskola med lärlingsutbildningar inom 11 nationella yrkesprogram.

Vi söker företag

Vi har många elever som sökt till skolan. Nu söker vi företag inom flera olika branscher, som vill vara med och forma sina framtida medarbetare och samtidigt säkra företagets kompetensförsörjning.

Vad är en gymnasial lärlingsutbildning?

Alla gymnasiala yrkesprogram kan läsas antingen som en traditionell skolförlagd yrkesutbildning eller som en lärlingsutbildning. En lärlingselev lär sig sitt yrke på en arbetsplats samtidigt som eleven utför ett arbete. Minst halva lärlingsutbildningen är förlagd till en arbetsplats. Eleven får arbetslivserfarenhet under utbildningen och ett kontaktnät i branschen.

Vill ni vara med?

Att ta emot en lärling är inte bara en möjlighet för ditt företag att stötta ungdomarna i sin utbildning utan också en chans att vara med och forma framtidens medarbetare inom er bransch. Som medverkande företag står ni för arbetsplats och handledare. Skolan ansvarar för att eleven får en utbildning i enlighet med programmets kurs- och examensmål. Se baksidan för information om ekonomisk ersättning.

Ekonomisk ersättning för företag – detta gäller

  • Statsbidrag utgår enligt Skolverkets gällande riktlinjer.
  • Ersättning utgår till handledare som genomgått Skolverkets webbaserade handledarutbildning eller motsvarande utbildning.

Lärlingar är attraktiva för företagen

Skolverkets uppföljning har visat att 86 procent av de elever som fullföljt en lärlingsutbildning har anställning 1,5 år efter sin examen. Motsvarande siffra för skolförlagda utbildningar är enligt SCB 68 procent. Ett skäl till att lärlingselever i större utsträckning har en anställning efter sin utbildning kan vara att företagen har ett större inflytande på utbildningen och att eleverna har med sig en yrkeserfarenhet redan när de tar sin examen.

”Lärlingsutbildning har blivit en mycket uppskattad utbildningsform i det svenska skolsystemet. Företag som har erfarenhet av att ta emot lärlingar ser att eleverna bidrar till utveckling också av företagets egna verksamhet. För många företag har lärlingsutbildning kommit att bli ett sätt att trygga den framtida kompetensförsörjningen.”

Carl Bennet, styrelseordförande i Getinge, Lifco & Elanders.

Kontakta oss

Helsingborgs Lärlingsgymnasium
Skicka meddelande

Samordnare
Ann-Charlotte Svärd
042-10 59 08
Skicka e-post