Försäljning och service

Vill du arbeta med handel och försäljning, logistik och varuhantering? Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Du kommer att lära dig om kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Exempel på möjliga yrkesutgångar är, butikssäljare, företagssäljare, e-handel, kundtjänstmedarbetare eller lagerarbetare/lageroperatör.

Du kan läsa mer om Försäljnings- och serviceprogrammet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats. Programmet har nyligen bytt namn och hette tidigare Handel och administration.

Poängplaner

Poängplanerna kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.

Försäljning och service

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50 0
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 1 50 50 0 0
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma ämnen 900 poäng
Branschkunskap inom handel 100 100 0 0
Servicekunskap 100 100 0 0
Praktisk marknadsföring 1 100 100 0 0
Personlig försäljning 1 100 100 0 0
Information och kommunikation 1 100 0 100 0
Inköp 1 100 0 100 0
Affärsutveckling och ledarskap 100 0 100 0
Entreprenörskap 100 0 0 100
Programfördjupningar 700 poäng
Handel och hållbar utveckling 100 0 100 0
Handel specialisering 1 100 100 0 0
Handel specialisering 2 100 0 100 0
Handel specialisering 3 100 0 100 0
Plocklagerhantering 100 0 0 100
Personlig försäljning 2 100 0 0 100
Praktisk marknadsföring 2 100 0 0 100
Entreprenörskap och företagande 100 0 0 100
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100