El och energi

Vill du arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation?

På El- och energiprogrammet kan du välja mellan två inriktningar; Automation eller Elteknik.

Automation ger dig systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektronik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Inriktningen utvecklar din förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen utvecklar också din förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

Elteknik ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

Du kan läsa mer om programmet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.

Poängplaner

Poängplanerna kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.