Bygg och anläggning

På Bygg- och anläggningsprogrammet kan du välja mellan fyra inriktningar; Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri eller Plåtslageri.

Husbyggnad ska ge dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler liksom av broar och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen leder till yrken som träarbetare, betongarbetare, murare, plattsättare, golvläggare med mera.

Mark och anläggning ger dig kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt och stenbeläggningar. Inriktningen leder till yrken som beläggningsarbetare, bergarbetare eller till väg- och anläggningsarbetare med inriktning mot stad och park eller mot väg och infrastruktur.

Måleri ger dig kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika material för väggbeklädnad samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden. Inriktningen leder till yrke som byggnadsmålare.

Plåtslageri ger dig kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion. Inriktningen leder till yrke som byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Poängplaner