Vill du arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar?

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Du lär dig om byggnation och anläggning och får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig också om branschens olika yrken och arbetsprocesser. Arbetsmiljöfrågor är av stor vikt i utbildningen, så att du kan för att undvika arbetsskador och  bygga upp en god hälsa.

Bygg och anläggning

Inriktningar

  • Husbyggnad
  • Mark och anläggning
  • Måleri
  • Plåtslageri

Sökkod: BA-HLG-K

Vad kan programmet leda till?

Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Exempel på yrken är målare, byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare, väg- och anläggningsarbetare, murare, golvläggare m.fl.

Inriktningar

Husbyggnad

Husbyggnad ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler liksom av broar och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen leder till yrken som träarbetare, betongarbetare, murare, plattsättare, golvläggare med mera.

Mark och anläggning

Mark och anläggning ger dig kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt och stenbeläggningar. Inriktningen leder till yrken som beläggningsarbetare, bergarbetare eller till väg- och anläggningsarbetare med inriktning mot stad och park eller mot väg och infrastruktur.

Måleri

Måleri ger dig kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika material för väggbeklädnad samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden. Inriktningen leder till yrke som byggnadsmålare.

Plåtslageri

Plåtslageri ger dig kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion. Inriktningen leder till yrke som byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Du kan läsa mer om programmet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.

Poängplaner

Poängplanerna kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.

Bygg och anläggning

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50 0
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 1 50 50 0 0
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Bygg och anläggning 1 200 200 0 0
Bygg och anläggning 2 200 200 0 0
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100

Inriktning Husbyggnad

Inriktning Mark och anläggning

Inriktning Måleri

Inriktning Plåtslageri