Vill du arbeta med barn, ungdomar eller vuxna?

På barn- och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig också på att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Inriktningar

Fritid och hälsa

Fritid och hälsa ger dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Den ger också kunskaper om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna vilket till exempel kan vara arbete i en bad- eller sporthall eller arbete vid andra idrotts- och fritidsanläggningar.

Pedagogiskt och socialt arbete

Pedagogiskt och socialt arbete ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Vidare ska inriktningen ge kunskaper om sociala frågor och problem samt deras konsekvenser och lösningar. Den förbereder dig för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan, alternativt förbereda dig för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.

Du kan läsa mer om Barn- och fritidsprogrammet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.

Barn och fritid

Inriktning

  • Fritid och hälsa
  • Pedagogiskt och socialt arbete

Sökkod: BF-HLG-K

Vad kan programmet leda till?

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Exempel på yrken är barnskötare, elevassistent, friskvårdskonsulent, idrottstränare, personlig assistent.

Poängplaner

Poängplanerna kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.

Barn- och fritidsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 0 50
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 1 50 50 0 0
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100 0 100 0
Kommunikation 100 100 0 0
Lärande och utveckling 100 100 0 0
Pedagogiskt ledarskap 100 100 0 0
Människors miljöer 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 2 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 2 50 0 50 0
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 100 0 100 0
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100

Inriktning Fritid och hälsa

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete