Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med barn, ungdomar eller vuxna?

På barn- och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig också på möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Du kan välja mellan tre inriktningar; Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete eller Socialt arbete.

Fritid och hälsa

Fritid och hälsa ger dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Den ger också kunskaper om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna vilket till exempel kan vara arbete i en bad- eller sporthall eller arbete vid andra idrotts- och fritidsanläggningar.

Pedagogiskt och socialt arbete

Pedagogiskt och socialt arbete ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den förbereder dig för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

Socialt arbete

Socialt arbete ger kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Inriktningen förbereder dig för arbete till exempel med stöd och service inom funktionshinderområdet eller som väktare.

Se filmer om programmet från DinTalang.se och Skolverket

Du kan läsa mer om Barn- och fritidsprogrammet på branschsidan DinTalang.se och på Skolverkets webb.

Poängplaner