Barn- och fritidsprogrammet

På Barn- och fritidsprogrammet kan du välja mellan tre inriktningar; Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete eller Socialt arbete.

Fritid och hälsa ger dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Den ger också kunskaper om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna vilket till exempel kan vara arbete i en bad- eller sporthall eller arbete vid andra idrotts- och fritidsanläggningar.

Pedagogiskt och socialt arbete ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den förbereder dig för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

Socialt arbete ger kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Inriktningen förbereder dig för arbete till exempel med stöd och service inom funktionshinderområdet eller som väktare.

Poängplaner