Barn- och fritidsprogrammet

På Barn- och fritidsprogrammet kan du välja mellan tre inriktningar; Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete eller Socialt arbete.

Fritid och hälsa ger dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Den ger också kunskaper om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna vilket till exempel kan vara arbete i en bad- eller sporthall eller arbete vid andra idrotts- och fritidsanläggningar.

Pedagogiskt arbete ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den förbereder dig för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

Socialt arbete ger kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Inriktningen förbereder dig för arbete till exempel med stöd och service inom funktionshinderområdet eller som väktare.

Poängplaner