VVS och fastighet

Vill du arbeta med tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

På VVS- och fastighetsprogrammet kan du välja mellan fyra inriktningar, Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik eller VVS.

Fastighet ger dig kunskaper om uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar samt om funktioner hos system med tillhörande komponenter och den tekniska dokumentation som används i yrket. Inriktningen ger dig också kunskaper för att kunna kommunicera med beställare och kunder i olika boendemiljöer. Inriktningen leder till yrken som fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Ventilationsteknik ger dig kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering. Inriktningen ger dig kunskaper om hur olika ventilationssystem fungerar samt hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg. Inriktningen utvecklar också din förståelse av olika typer av ritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Inriktningen ger dig också kännedom om betydelsen av fungerande ventilation för att uppnå en god inomhusmiljö. Inriktningen leder till arbete som till exempel ventilationstekniker.

VVS ger dig kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger dig kunskaper för att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Inriktningen ger dig också kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om säkerheten inom VVS-tekniken. Inriktningen leder till arbete som till exempel montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Du kan läsa mer om programmet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.

Poängplaner

Poängplanerna kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.

VVS och fastighet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50 0
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 1 50 50 0 0
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Elkraftteknik 100 100 0 0
Systemuppbyggnad 100 100 0 0
Värmelära 100 100 0 0
Verktygs- och materialhantering 100 100 0 0
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100

Inriktning Fastighet


Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik


Inriktning Ventilationsteknik


Inriktning VVS