Hotell och turism

Vill du arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet? Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla dina kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service.

Programmet kan leda till arbete inom besöksnäringens olika yrkesområden. På hotell kan man till exempel arbeta inom reception, konferensverksamhet, våningsservice eller mässor och evenemang. Inom turism kan man till exempel arbeta med planering och genomförande av aktiviteter och upplevelser av olika slag, planering och försäljning av resor eller arbeta med turistinformation.

Du kan läsa mer om programmet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.

Poängplaner

Poängplanerna kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.

Hotell och turism

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50 0
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 1 50 50 0 0
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma karaktärsämnen 800 poäng
Engelska 6 100 0 100 0
Entreprenörskap 100 0 100 0
Logi 100 100 0 0
Konferens och evenemang 100 100 0 0
Service och bemötande 1 100 100 0 0
Besöksnäringen 100 100 0 0
Resmål och resvägar 100 0 0 100
Hållbar turism 100 0 0 100
Programfördjupningar 800 poäng
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100 0 0 100
Konferens 1 100 0 100 0
Servering 1 100 0 100 0
Reception 1 100 0 100 0
Reception 2 100 0 0 100
Frukost och bufféservering 100 0 100 0
Våningsservice 1 100 0 100 0
Marknadsföring och försäljning 100 0 0 100
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100