Hotell och turism

På Hotell- och turismprogrammet kan du välja mellan två inriktningar; Hotell och konferens eller Turism och resor.

Hotell och konferens ger dig kunskaper för arbete inom ett hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet. Den ger fördjupade kunskaper i service och bemötande samt förmåga att organisera, planera och genomföra möten och evenemang. Inriktningen leder till exempel till arbete i reception samt våningsservice, konferens, mässor och evenemang och försäljning.

Turism och resor ger dig kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag. Det kan då vara till exempel natur- eller kulturturism. I inriktningen betonas förmågan att informera samt förmågan att organisera och leda aktiviteter och resor. Dessutom betonas kunskaper om resmål och resvägar. Inriktningen leder till exempel till arbete med turistinformation och guidning, upplevelser och aktiviteter samt reseplanering, resebyråarbete och försäljning.

Poängplaner