Vill du arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet?

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla dina kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.

För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service.

Möjliga yrkesområden

Programmet kan leda till arbete inom besöksnäringens olika yrkesområden. På hotell kan du till exempel arbeta inom

  • reception
  • konferensverksamhet
  • våningsservice
  • mässor och evenemang.

Inom turism kan du till exempel arbeta med

  • planering och genomförande av aktiviteter och upplevelser
  • planering och försäljning av resor
  • arbeta med turistinformation.

Du kan läsa mer om hotell- och turismprogrammet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.

Hotell och turism

Sökkod: HT-HLG-K

Vad kan programmet leda till?

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Poängplaner

Poängplanerna kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.

Hotell och turism

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50 0
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 1 50 50 0 0
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma karaktärsämnen 800 poäng
Engelska 6 100 0 100 0
Entreprenörskap 100 0 100 0
Logi 100 100 0 0
Konferens och evenemang 100 100 0 0
Service och bemötande 1 100 100 0 0
Besöksnäringen 100 100 0 0
Resmål och resvägar 100 0 0 100
Hållbar turism 100 0 0 100
Programfördjupningar 800 poäng
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100 0 0 100
Konferens 1 100 0 100 0
Servering 1 100 0 100 0
Reception 1 100 0 100 0
Reception 2 100 0 0 100
Frukost och bufféservering 100 0 100 0
Våningsservice 1 100 0 100 0
Marknadsföring och försäljning 100 0 0 100
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100